0943692323

Lưu trữ Danh mục: Uncategorized

3 Cách để cải thiện bảo mật cho PC

untitled

Jack Gold của chuyên mục Insider Pro viết rằng các tổ chức phải tập trung vào ba lĩnh vực chính nếu họ muốn bảo vệ PC của mình – và cuối cùng là bảo vệ toàn bộ tổ chức khỏi các vi phạm bảo mật. “Các công ty tiếp tục đấu tranh với việc đảm […]

Kiến trúc Spine-Leaf là gì?

z2966424668917 34ca772f97452a187d59d302dcb6ee45

Hiện nay, mô hình thiết kế giải pháp mạng switch theo 3 lớp đã tồn tại khá lâu và vẫn còn ảnh hưởng mạnh mẽ. Mô hình mạng 3 lớp được ứng dụng triển khai trong nhiều doanh nghiệp và chủ yếu vẫn còn ứng dụng nhiều ở phân vùng mạng Campus, bởi một số […]