0943692323

Hầu hết người dùng smartphone Android đều sao lưu tất cả dữ liệu trên thiết bị vào tài khoản Google của mình, từ các ứng dụng, tin nhắn, cài đặt, cho đến ảnh và video được đồng bộ hóa với Google Photos… Vậy, với các tài khoản Google của người đã khuất, Google sẽ xử lý như thế nào, toàn bộ dữ liệu ảnh và video của họ sẽ đi về đâu?

Việc người dùng chuyển qua và bỏ lại tài khoản của họ là vấn đề chung mà mọi nền tảng lớn cung cấp bất kỳ loại lưu trữ đám mây nào cũng gặp phải. Vì lưu trữ đám mây đòi hỏi không gian máy chủ và bảo trì tốn kém nên việc các tài khoản không hoạt động có thể tạo ra gánh nặng đáng kể cho hệ thống.

Tháng 1/ 2021, trang FinancesOnline đã đưa ra báo cáo cho thấy có 1,8 tỷ người dùng Gmail đang hoạt động. Vì vậy, mỗi ngày sẽ có rất nhiều dữ liệu của hàng triệu tài khoản được tạo ra, Google đã phải nghĩ ra một cách hiệu quả để xử lý chúng.

Tính năng Inactive Account Manager

Đầu tiên, Google cung cấp tính năng “Inactive Account Manager”, cho phép người dùng lựa chọn trước những gì xảy ra với tài khoản của mình, trong trường hợp bạn không còn sử dụng tài khoản Google nữa hoặc bạn đột ngột qua đời.

Với Inactive Account Manager, người dùng có thể thiết lập khoảng thời gian bạn muốn Google xác định rằng bạn hay bất kỳ ai không còn sử dụng tài khoản Google của bạn nữa. Thời gian này có thể dao động trong khoảng từ 3 đến 18 tháng. Google sẽ theo dõi thời điểm bạn đăng nhập lần cuối vào Gmail trên mọi thiết bị để xác định tình trạng không hoạt động.

 

vc

Sau chọn khoảng thời gian không hoạt động, người dùng có thể tiếp tục chọn những người liên hệ đáng tin cậy (tối đa 10 người), sẽ nhận được thông báo sau khi khoảng thời gian không hoạt động đó trôi qua. Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi kèm tin nhắn cá nhân đến những người đó bao gồm bất kỳ mật khẩu hoặc mã PIN nào mà bạn muốn họ có. Bạn cũng có thể đặt giới hạn chỉ chia sẻ những tệp/thư mục cụ thể với thông tin quan trọng chứ không cho họ quyền truy cập vào tài khoản.

Một tháng trước khi thời gian quy định kết thúc, Google sẽ gửi rất nhiều thông báo bằng cả SMS cũng như qua email cho người dùng. Chỉ khi tài khoản của bạn hết thời gian không hoạt động và quá trình hủy kích hoạt (chưa phải là xóa tài khoản) diễn ra, những người bạn tin cậy mới nhận được thông báo cùng với quyền truy cập vào bất kỳ thứ gì bạn đã chọn để chia sẻ với họ.

Nếu bạn đã chọn xóa tài khoản của mình, người bạn tin cậy sẽ có 3 tháng (sau khi hủy kích hoạt) để truy cập hoặc tải xuống các dữ liệu mà bạn đã chia sẻ.

Sau đó, Google sẽ xóa tài khoản và tất cả nội dung của nó hoàn toàn khỏi đám mây.

Nếu bạn không chọn xóa tài khoản sau khi hủy kích hoạt thì địa chỉ e-mail đó sẽ không bao giờ có thể được sử dụng lại. Khi đó, người bạn tin cậy sẽ có nhiều thời gian hơn để xử lý tài khoản theo ý họ.

 

Điều gì xảy ra nếu bạn không bao giờ thiết lập Inactive Account Manager?

Trước đây, Google sẽ chủ động xóa tài khoản mà không đưa ra bất kỳ cảnh báo nào cho người dùng nếu tài khoản của họ không có hoạt động nào sau 9 tháng. Tuy nhiên, Google đã thay đổi chính sách đó.

Cụ thể, từ 1/6/2021, mọi tài khoản không hoạt động trong 2 năm sẽ bị Google xóa bỏ.

Gia đình của người quá cố có thể truy cập vào tài khoản Google không?

Google không chia sẻ mật khẩu, thông tin đăng nhập hoặc truy cập trái phép với bất kỳ ai. Tuy nhiên trong một số trường hợp dù Trình quản lý tài khoản không hoạt động chưa được thiết lập mà gia đình của người quá cố lại cần thông tin đặc biệt trong tài khoản, thì Google vẫn để lại một số tùy chọn để họ có thể lấy quyền truy cập vào tài khoản của người dùng đã qua đời.

 

Quantrimang.com

Trả lời