0943692323

Thiết bị chuyển mạch (hay gọi là Switch) là một thiết bị mạng dùng để kết nối các đoạn mạng với nhau theo mô hình mạng hình sao (star). Theo mô hình này, Switch có vai trò là thiết bị trung tâm, tất cả những máy tính đều được nối về đây. Từ đó định tuyến tạo đường nối tạm trung chuyển dữ liệu đi.

Vai trò của một thiết bị chuyển mạch (Switch) trong phân phối gói (Bước 1/4)

Thông thường, mạng của bạn sẽ có bộ chuyển mạch giữa máy chủ và bộ định tuyến. Trong ví dụ nhiều phần này, bạn sẽ thấy điều gì xảy ra trên một thiết bị chuyển mạch khi một máy chủ giao tiếp với một bộ định tuyến.

Hãy nhớ rằng một thiết bị chuyển mạch không thay đổi frame theo bất kỳ cách nào. Khi một bộ chuyển mạch nhận được frame, nó sẽ chuyển tiếp nó ra cổng thích hợp theo bảng địa chỉ MAC.

Một ứng dụng trên máy chủ A phải gửi dữ liệu đến một mạng từ xa. Trước khi gói IP có thể được chuyển tiếp đến cổng mặc định, địa chỉ MAC của máy chủ cần phải được lấy. ARP trên Máy chủ A tạo một yêu cầu ARP và gửi nó ra ngoài, dưới dạng một frame phát sóng. Trước khi yêu cầu ARP đến các thiết bị khác trên mạng, thiết bị chuyển mạch sẽ nhận được yêu cầu đó.

2021a3efbcaa 8b43 463c b581 6c01f1f5fea0

Khi bộ chuyển mạch nhận được frame, nó cần chuyển tiếp nó trên cổng thích hợp. Tuy nhiên, trong ví dụ này, địa chỉ MAC nguồn không có trong bảng địa chỉ MAC của bộ chuyển mạch. Bộ chuyển mạch có thể học ánh xạ cổng cho máy chủ nguồn từ địa chỉ MAC nguồn trong khung, vì vậy bộ chuyển mạch sẽ thêm thông tin vào bảng (0800: 0222: 2222 = cổng FastEthernet 0/1).

Vai trò của một thiết bị chuyển mạch trong phân phối gói (Bước 2/4)

Bộ chuyển mạch đưa frame ra tất cả các cổng, ngoại trừ cổng nơi nó đến.

20215bfd6193 9734 4f11 a9f2 27b943403a6d

Vai trò của một thiết bị chuyển mạch trong phân phối gói (Bước 3/4)

Bộ định tuyến trả lời yêu cầu ARP và gửi một gói trả lời ARP trở lại người gửi dưới dạng khung unicast. Bộ chuyển mạch tìm hiểu ánh xạ cổng cho địa chỉ MAC của bộ định tuyến từ địa chỉ MAC nguồn trong frame. Bộ chuyển mạch thêm nó vào bảng địa chỉ MAC (0800: 0333: 2222 = cổng FastEthernet0/3)

c6e6c1c7f5dd02835bcc

Vai trò của một thiết bị chuyển mạch trong phân phối gói (Bước 4/4)

Địa chỉ đích của frame (Host A) được tìm thấy trong bảng địa chỉ MAC, vì vậy bộ chuyển mạch có thể chuyển tiếp khung ra trên cổng FastEthernet 0 / 1. Nếu địa chỉ đích không được tìm thấy trong bảng địa chỉ MAC, bộ chuyển mạch sẽ cần phải làm đầy khung trên tất cả các cổng, ngoại trừ cổng mà nó đi vào. Tất cả các frame đi qua switch đều không thay đổi. Switch xây dựng bảng địa chỉ MAC của nó dựa trên địa chỉ nguồn của các khung đã nhận và nó gửi tất cả các khung unicast trực tiếp đến máy chủ đích dựa trên địa chỉ MAC đích và cổng được lưu trong bảng địa chỉ MAC.

5badc943fc590b075248

Nguồn:

https://vnpro.vn/thu-vien/vai-tro-cua-mot-thiet-bi-chuyen-mach-trong-phan-phoi-goi-buoc-1-2-4086.html

https://vnpro.vn/thu-vien/vai-tro-cua-mot-thiet-bi-chuyen-mach-trong-phan-phoi-goi-buoc-3-4-4096.html

 

Trả lời