• ThinkLogical

    Tất cả các hệ thống quản lý/điều khiển hiện nay đều sử dụng máy tính …

    Read More »

Cisco Systems

Fortinet

ELTEX Industrial Switch

ELTEX Aggregation Switch

ELTEX Access Switch

Arista Network

ThinkLogical

Starview Optical TAP

Garland Technology

ELTEX Russia

Starview QSFP

Starview XFP

Starview SFP+

Starview SFP

UPDATE NEWS

Cisco Systems

Về hãng Cisco: Tập đoàn Cisco Systems được thành lập năm 1984 bởi hai nhà khoa học về máy tính và bắt đầu trở nên nổi tiếng năm 1990. Sản phẩm đầu tiên của công ty là “Bộ định tuyến”, kết nối với phần mềm và phần cứng hoạt động …

Read More »

Fortinet

Về hãng Fortinet: Fortinet là hãng bảo mật hàng đầu, tiên phong trong việc cung cấp các sản phẩm và giải pháp bảo mật UTM (Unified Threat Management). Fortinet đã cung cấp hơn 500.000 sản phẩm cho hơn 75.000 khách hàng trên toàn thế giới. Fortinet được thành lập vào …

Read More »