Ưu điểm nổi bật
  • Sản phẩm đầy đủ giấy tờ CO (USA), CQ
  • Thiết bị có chất lượng và độ tin cậy cao – không có bất kỳ lỗi nào trên Taps và bypass Taps cho đến nay
  • Đầy đủ giải pháp – đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng
  • Dễ sử dụng và tối ưu chi phí

Aggregator TAPs

‘Aggregator TAPs’ sends two traffic streams (Tx and Rx) to monitoring ports

Aggregator TAPs

Breakout TAPS

‘Breakout’ sends each side of traffic to separate monitoring ports

BREAKOUT TAPS

Network Packet Brokers

NPB provides funtions:  filtering, aggregation and load balancing

Network Packet Brokers

Inline Bypass

Ensure multiple inline tool protection and reliability

Inline Bypass

Specialzed TAPs

Purpose-built for Industrial, Manufacturing, Utility and Military Environments

Specialzed TAPs

TAP Hybrids

Providing the Visibility of a Network TAP with the Functionality of a Packet Broker

TAP Hybrids

Cloud Visibility

Cloud Visibility | Traffic Mirroring vTAP with 1:N Replication

Cloud Visibility